หน้าแรก

Slide Background
Slide Background
Build & Design
Slide Background
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ

Karen Development Services Foundation


“เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” – ยอห์น 10:10

มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ 

มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อการพัฒนาและบริการ เป็นมูลนิธิของทีเคบีซี : TKBC (Thailand Karen Baptist Convention) ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อรองรับโครงการและงานด้านการพัฒนาที่ดำเนินการภายใต้ทีเคบีซี 

ความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ และ ข่าวสาร